Praktické

Mapa areálu

Jsme bezhotovostní aneb “cashless” festival

 • V celém areálu Zámostí se platí pouze bezhotovostně – čipem, který je součástí identifikační pás­ky.
 • Až budete mít identifikační pásku, vejdete do areálu festivalu a za vstupní bránou narazíte na dobíjecí stánek.
 • Peníze na čip si můžete dobíjet kartou i hotovostí.
 • Při prvním nabití počítejte s vratnou zálohou 30 Kč navíc.
 • Dobíjecí stánky budou k dispozici po celou dobu otevření areálu.
 • Kolik vám na čipu zbývá, zjistíte na dobíjecím stánku a na každém prodejním místě (třeba u stánku s gyrosem).
 • Až budete odcházet z festivalu, nezapomeňte identifikační pásku i s čipem vrátit. Zbylou částku z čipu dostanete v hotovosti i s vratnou zálohou 30 Kč.
 • Pokud na vrácení identifikační pásky s čipem zapomenete, zastavte se v areálu festivalu v neděli 9. června 2019 mezi 10:00 – 14:00. To je poslední šance, pokud to nestihnete, částku ani zálohu už vám nebudeme moct vrátit.
 • Cashless systém platí jen v areálu festivalu. Na Mint Marketu na Žerotínově náměstí a v podnicích v Židovském městě budete platit tradičně kartou nebo hotovostí.

Bezbariérový přístup

Areál festivalu Zámostí 2019 je bezbariérový.

Bezpečnost

Celý areál bude hlídán profesionální bezpečnostní službou. Abychom všem zajistili co nejkvalitnější a nejpříjemnější kulturní zážitky, prosíme o spolupráci, aby mohli dělat svoji práci:

 • Bezpečnostní služba má právo při každém vstupu kontrolovat platnost a neporušenost identifikačních pásek a také to, zda do areálu nevnášíte nebezpečné nebo nepovolené předměty.
 • Bez platné identifikace a při narušování poklidného průběhu festivalu má bezpečností služba právo vás vykázat z areálu a zamezit vám další vstup odejmutím identifikační pás­ky.
 • Pokud by se vyskytl jakýkoli problém s bezpečnostní službou, obraťte se přímo na hlavní pořadatele.

Co si vzít s sebou

Identifikační pásku, případně vstupenku, kterou před bránou za identifikační pásku vyměníte. Určitě se hodí finanční hotovost nebo platební karta na na nabití čipu, kterým pak můžete platit nákup třeba občerstvení či drobných předmětů v areálu festivalu. Než vyrazíte, určitě se podívejte na předpověď, pokud to vypadá na déšť, doporučujeme pláštěnku, s deštníkem vás do areálu festivalu nepustíme.

Děti

Děti do 12 let v doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce mají vstup na festival Zámostí zdarma. Věk dítěte je nejlepší u vstupu prokázat kartičkou zdravotní pojišťovny, kterou by měl mít každý u sebe. Děti u vstupu nedostanou identifikační pásku.

Domácí mazlíčci

Ty nechte doma, pejsky ani jiné domácími mazlíčky do areálu nepustíme.

Doprava a parkování

Doprava vlakem

Třebíč má velmi dobré vlakové spojení, protože leží na trati Brno-Jihlava. Areál festivalu je asi kilometr od vlakového nádraží, takže až vystoupíte, můžete jít po zvuku. Spoje hledejte třeba tady: www.jizdnirady.cz

Doprava autobusem

Autobusové nádraží je vzdálené jen 300 metrů od areálu festivalu. Spojení taky najdete na www.jizdnirady.cz

Doprava autem – parkování

Pokud přijedete autem, můžete parkovat tady:

 • parkoviště u Komenského náměstí
 • parkoviště nad Bazilikou
 • parkoviště na Polance

V areálu festivalu parkovat nemůžete.

Drogy

Tohle snad nemusíme psát, ale pro jistotu – distribuce a konzumace drog, mimo těch legálně povolených v ČR, je na festivalu zakázána.

Občerstvení

Občerstvení si můžete koupit přímo v areálu festivalu. Pokud si chcete vzít vlastní, vstup vám povolíme s přiměřeným množstvím potravin (svačinka) a nealka (jedna PET lahev s objemem do 1l na osobu), viz.Podmínky účasti na festivalu. Zároveň berte prosím ohled na to, že jsme festival, který se snaží maximálně omezovat jednorázové plasty, takže pokud budete mít vlastní láhev s vodou, vemte si ji s sebou i domů a používejte ji znovu. Děkujeme.

Otevírací doba areálu

pátek 7.6.2019
otevření areálu 15:30,
zahájení produkce na hlavní stage v 16:00,
zahájení programu na ostatních scénách (upřesníme)

sobota 8.6.2019
otevření areálu v 9:00,
ukončení produkce na venkovních podiích v neděli ve 2:00,
uzavření areálu v neděli 9.6.2019 v 7:00

Podmínky účasti na festivalu

Každý návštěvník u vstupu dostane výměnou za vstupenku identifikační pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu festivalu a na místa, kde se koná doprovodný program. Pokud si pásku koupíte v předprodeji, můžete si ji předem nasadit sami. Nasazením pásky se mezi návštěvníkem a pořadatelem festivalu Zámostí, s.r.o. se sídlem Kofránkova 564/8, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČ: 25586572, uzavírá smlouva o účasti na festivalu ZÁMOSTÍ 2019. Správné nasazení pásky bude u vstupu kontrolováno bezpečnostní službou. Identifikační páska umožňuje opakovaný vstup do areálu a na jiná místa konání festivalu a je nepřenosná. Nasazením pásky na zápěstí se návštěvník festivalu ZÁMOSTÍ 2019 zavazuje k tomu, že bude dodržovat následující pravidla:

 • zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty
 • zákaz rozdávat či umisťovat v areálu festivalu jakékoli propagační materiály bez souhlasu pořadatele
 • zákaz rozdělávání otevřeného ohně
 • zákaz vnášení alkoholu
 • zákaz vnášení skleněných lahví a jiných skleněných nádob, plechovek, všech druhů zbraní, drog, PET lahví nad 1 l, pyrotechniky a předmětů ohrožujících bezpečnost

Při porušení výše uvedených podmínek si pořadatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy o účasti na festivalu ZÁMOSTÍ 2019 a vyvedení účastníka festivalu pomocí bezpečnostní služby z areálu či místa konání doprovodného programu. Identifikační páska bude znehodnocena. Tímto zaniká vyvedenému účastníkovi právo se nadále pohybovat v místech konání festivalu. Pořadatel festivalu je oprávněn dávat účastníkům nezbytné pokyny za účelem zachování bezpečnosti a ochrany majetku. Pořadatel si také vyhrazuje právo na změnu v line-up, vč. změny účinkujících v případě neočekávaných událostí (např. povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících,…) Pořadatel festivalu může měnit tyto podmínky v případě nutnosti s okamžitou platností. Účastník festivalu se zavazuje:

 • udržovat pořádek a čistotu, vyhazovat odpadky na místa k tomu určená
 • chovat se slušně k pořadatelům, bezpečnostní službě a ostatním účastníkům festivalu a ani jiným způsobem nenarušovat hladký průběh festivalového dění
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, dbát pokynů pořadatelů a dodržovat právní předpisy platné v ČR
 • prokázat se při každém vstupu na místa konání festivalu neporušenou identifikační pás­kou

Účast na festivalu je výlučně na vlastní odpovědnost. Účastník festivalu odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí svým neuváženým jednáním či úmyslem. Účastník bere na vědomí, že při sundání identifikační pásky se stává smlouva neplatnou a účastník tak není oprávněn se domáhat vstupu na festival. Pořadatel festivalu neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud tato škoda není zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením. Návštěvní řád Zámostí 2019

První pomoc

Na festivalu je k dispozici zdravotní služba první pomoci.. Přesné umístění je označené na mapce areálu, která bude k dispozici na www.zamosti.cz nejpozději týden před konáním akce. V případě potřeby kontaktujte náš tým na vstupní bráně. Jestliže k úrazu dojde mimo areál festivalu, volejte čísla 155 nebo 112.

Ubytování

V blízkém okolí festivalu bude k dispozici stanové městečko, kde je možné si postavit vlastní stan (viz. mapa výše). Táboření v tomto stanovém městečku je pro návštěvníky festivalu zdarma. U tábořiště budou přistaveny kontejnery na odpad a mobilní toalety. Za případnou ztrátu nebo odcizení cenností neodpovídáme, proto si vše důležité raději noste s sebou. Je možné také využít samozřejmě můžete i některý z hotelů, penzionů nebo ubytoven v Třebíči.

Stánkový prodej v době konání festivalu

Pokud budete mít zájem v areálu festivalu mít vlastní stánkový prodej, napište nám na: info@zamosti.cz. Pár míst pro letošní ročník je stále volných.


Návštěvní řád Zámostí 2019 zde