Frída Oratorová

cimbál a zpěv

Neotřelý, barvitý, vlídný a zároveň silný hlas šestnáctileté Frídy. Spojení klasického nástroje zejména s romskou hudbou, lidovou hudbou a s hudbou jižní Evropy.